Tygodniowy raport o cenach surowców

Ogólne warunki świadczenia usług

W firmie myCEPPI stale analizujemy i oceniamy ceny i trendy na rynku polimerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Zebrane informacje i wnioski są podsumowywane w tygodniowym raporcie o cenach surowców. Raport zapewnia subtelny wgląd w to, co dzieje się na rynku, pomaga głębiej zrozumieć przyczyny ruchów rynkowych i może potwierdzić Twoje przemyślenia w razie wątpliwości.

Raport zostanie opublikowany w Internecie w poniedziałek rano. Zazwyczaj oznacza to, że masz dostęp do najnowszego wydania już w niedzielę wieczorem, dzięki czemu możesz rozpocząć tydzień z większą ilością informacji. W tygodniach 1-3 każdego miesiąca głównym tematem raportu jest ocena cen, a w tygodniu 4 jest on publikowany jako prognoza miesięczna.

Regionalne i subregionalne informacje cenowe

Informacje o cenach w Europie Środkowej i Wschodniej dostępne są w raporcie na poziomie grup krajów:

Europa Środkowo-Północna (NCE): Kraje Bałtyckie, Polska
Europa Środkowo-Centralna (MCE): Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja
Europa Środkowo-Południowa (SCE): Bułgaria, Serbia, Czarnogóra, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Albania
Europa Środkowo-Wschodnia (ECE): Ukraina, Mołdawia
Średnia Środkowoeuropejska (CE): średnia ważona cen subregionalnych (waga: popyt roczny)

Dostawcy danych i dostarczone dane

Lokalni producenci granulatów: ceny FCA
Wielonarodowi producenci granulatów: ceny DDU/DDP
Handlowcy, dystrybutorzy: Ceny katalogowe, FCA
Lokalni przetwórcy tworzyw sztucznych: Ceny zakupu, bez zniżek (średniej wielkości)

Ceny mogą wydawać się zróżnicowane pod względem parytetu, ale wszystkie one reprezentują cenę typową dla danego rynku, a różnice w parytecie wynikają jedynie ze specyfiki danego uczestnika rynku. We wszystkich przypadkach ceny dotyczą pełnego ładunku ciężarówki (20-22,5 tony).

Badane typy polimerów

Zbieramy i analizujemy ceny dotyczące następujących grup produktów:

Polyethylene

 • HDPE BM
 • HDPE Film
 • HDPE IM
 • HDPE Pipe (100)
 • LDPE Film
 • LDPE GP
 • rLDPE
 • LLDPE C4
 • mLLDPE C6

Polypropylene

 • PPC
 • PPR
 • PPH IM
 • PPH IM HMFR
 • PPH IM Raffia
 • rPP

Polystyrene

 • EPS
 • GPPS
 • HIPS
 • ABS

Znaczenie poszczególnych informacji cenowych

W naszych publikacjach pojawiają się 3 rodzaje informacji o cenach.

Niskie ceny (€): odnotowana w danym segmencie i tygodniu najniższa cena
Średnie ceny (€): średnia cena w segmencie
Wysokie ceny (€): najwyższa cena w segmencie

Informacje są zbierane częściowo w walucie lokalnej, a częściowo w euro. Natomiast wszystkie ceny podane są w euro. Konwersję wykonuje się za pomocą narzędzia do konwersji ze strony internetowej OANDA (http://www.oanda.com/currency/converter/).

Zbieranie informacji

Dane raportu są zbierane co tydzień, od poniedziałku do piątku online, poprzez rozmowy telefoniczne i bezpośrednie z wieloma takimi partnerami, którzy są aktywnymi uczestnikami rynku polimerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to producentów, dystrybutorów, handlowców, przetwórców i innych dostawców przemysłowych ze wszystkich krajów regionu.

Forma publikacji

Tygodniowy raport o cenach surowców jest publikowany w każdą niedzielę wieczorem do godziny 22:00 przez 52 tygodnie. Raporty są numerowane zgodnie z rzeczywistą liczbą tygodni w kalendarzu. Raport jest dostępny w trzech wersjach językowych: angielskiej, węgierskiej i polskiej.

Raport zawiera szczegółową pisemną ocenę rynku co tydzień oraz arkusz Excel z aktualnymi i retrospektywnymi cenami polimerów. Na stronie internetowej lub w aplikacjach dostępne są również wykresy, które ułatwiają śledzenie trendów rynkowych.

Dostęp do raportu można uzyskać, klikając w link, który zostanie wysłany pocztą elektroniczną chronioną hasłem na podany adres e-mail. Lub bezpośrednio po zalogowaniu się na stronie https://www.myceppi.com/en/my_account.

Raport jest również dostępny za pośrednictwem aplikacji na telefony komórkowe. Aplikację myCEPPI można pobrać z Appstore i Google Play.

Download from AppStore:

Download from Google Play:

Prawa autorskie

® myCeppi Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tygodniowy Raport o Cenach Surowców nie może być powielany lub przekazywany w całości lub w części w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub inny, w tym wykład publiczny lub kurs, jakiekolwiek udostępnianie przez Internet, fotokopiowanie, nagrywanie lub jakąkolwiek formę przekazywania informacji, bez pisemnej zgody myCEPPI Sp. z o.o.

Informacje podane w niniejszym dokumencie pochodzą ze źródeł uznanych za wiarygodne. Jednak mimo wszelkich starań nie można wykluczyć ludzkich lub elektronicznych źródeł błędów, dlatego nie można zagwarantować kompletności i dokładności opinii i analiz zawartych w tekście. Z tego powodu myCeppi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, niedociągnięcia lub straty, które mogą być oparte na tych przekazach, ani za straty materialne lub poniesione dodatkowe koszty wynikające z jakichkolwiek dostarczonych tu informacji.

Subskrypcja

Subskrypcja raportu jest dostępna na 12 miesięcy, 6 miesięcy i 3 miesiące i może być podzielona na poszczególne rodzaje polimerów. Aby uzyskać szczegółową ofertę, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Raport jest również dostępny w wydaniach tygodniowych.

Warunki sprzedaży

 • Produkty te są dostępne wyłącznie w ramach subskrypcji. Każdy pakiet zawiera również część poświęconą analizie ogólnej.
 • Pełny tygodniowy raport o cenach surowców jest dostępny na trzy sposoby.
 • Pełna płatność przed dostarczeniem raportów pocztą elektroniczną.
 • Abonent zobowiązany jest do zachowania poufności treści tej usługi i nie może ich ujawniać nikomu spoza organizacji klienta. Oświadcza on również, że z treści mogą korzystać wyłącznie członkowie jego kierownictwa i pracownicy i/lub spółki zależne, w których posiada większość udziałów.
 • Usługę można zamówić na podstawie uproszczonej UMOWY SUBSKRYPCYJNEJ.
 • Subskrypcja zaczyna obowiązywać z chwilą uiszczenia opłaty subskrypcyjnej.

Dane firmy myCEPPI

 • Nazwa przedsiębiorstwa: MyCeppi Kft.
 • Siedziba: Węgry, H-1085 Budapeszt, József körút 69.
 • Nazwa sądu rejestrowego: Sąd Rejestrowy Stołecznego Sądu Ogólnego w Budapeszcie
 • Numer KRS: 01-09-273768
 • NIP: 24067067-2-42
 • NIP unijny: HU24067067
 • Nazwa banku prowadzącego konto: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (K&H Bank Zrt.)
 • SWIFT: OKHBHUHB
 • Konta bankowe:
  IBAN: HU02 10402757-50526684-66481009
  IBAN: HU07 10402757-50526684-66481016

Ważność ogólnych warunków handlowych

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.