Tygodniowy Raport Cenowy Towarów

szczegóły metodologii & subskrypcji

Pracownicy myCEPPI na bieżąco analizują i oceniają ceny polimerów na rynku Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich trendy. Zebrane informacje i wnioski przedstawiamy w Tygodniowym Raporcie Cenowym Towarów. Raport daje subtelny wgląd w to, co dzieje się na rynku, pomaga w głębszym zrozumieniu przyczyn ruchów na rynku i może uzasadnić twoje myśli w przypadku wątpliwości.

Raport jest publikowany online do poniedziałku rano. Zwykle oznacza to, że masz dostęp do najświeższego numeru już w niedzielny wieczór, wspierając rozpoczęcie tygodnia z większą ilością informacji. W 1, 2 i 3 tygodniu każdego miesiąca raport skupia się głównie na analizie cen, a w 4 tygodniu jest publikowany jako prognoza miesięczna.

Informacje o cenach regionalnych i subregionalnych.

W Raporcie informacje cenowe dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej (CE) są dostępne na poziomie grup krajów:

Europa Środkowo-Północna (NCE): Kraje Bałtyckie, Polska
Środek Europy Środkowej (MCE): Republika Czeska. Republika Słowacka, Węgry, Słowenia, Chorwacja
Europa Środkowo-Południowa (SCE): Bułgaria, Serbia, Czarnogóra, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Albania
Europa Środkowo-Wschodnia (ECE): Ukraina, Mołdawia
Średnia dla Europy Środkowej (CE): Średnia ważona cen subregionalnych (waga: roczny popyt)

Dostawcy danych i dostarczone dane:

Lokalni producenci żywic: Ceny FCA
Wielonarodowi producenci żywic: ceny DDU/DDP
Handlowcy, dystrybutorzy: Cenniki, FCA
Lokalni przetwórcy tworzyw sztucznych: Ceny zakupu bez rabatu (średni rozmiar)

Ceny mogą wydawać się mieszane pod względem parytetu, jednak wszystko to oznacza cenę typową dla danego rynku, różnice w parytetach wynikają z cech danego uczestnika rynku. Ceny zawsze dotyczą pełnego ładunku ciężarówki (20-22,5 tony)

Badane typy polimerów.

Zbieramy i analizujemy ceny następujących grup produktów:

Polyethylene

 • HDPE BM
 • HDPE Film
 • HDPE IM
 • HDPE Pipe (100)
 • LDPE Film
 • LDPE General Purpose
 • LLDPE C4
 • mLLDPE C6

Polypropylene

 • PPC
 • PPR
 • PPH IM
 • PPH IM HMFR
 • PPH IM Raffia

Polystyrene

 • EPS
 • GPPS
 • HIPS
 • ABS

Znaczenie poszczególnych informacji cenowych.

W naszych publikacjach istnieją 3 rodzaje informacji cenowych:

Niskie ceny (€): Cena najniższa (€) znaleziona w danym segmencie w ciągu tego tygodnia.
Średnie ceny (€): Średnia cena znaleziona w segmencie.
Wysokie ceny (€): Najwyższa cena w segmencie.

Informacje są zbierane częściowo w walutach lokalnych, częściowo w EUR. Ceny podawane są jednak w każdym przypadku w EUR. Podczas przeliczenia korzystamy z narzędzia do konwersji strony OANDA: (http://www.oanda.com/currency/converter/)

Zbieranie informacji.

Dane wykorzystywane w Raporcie są zbierane od poniedziałku do piątku w każdym tygodniu w drodze rozmów online, telefonicznych lub osobistych z licznymi partnerami, którzy są aktywnymi uczestnikami rynku polimerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Obejmuje producentów, dystrybutorów, handlowców, przetwórców i innych dostawców przemysłowych z każdego kraju tego regionu.

Forma publikacji.

Tygodniowy Raport Cenowy Towarów jest publikowany w każdy poniedziałek do godziny 10:00 przez 50 tygodni. (Z wyjątkiem ostatnich dwóch tygodni grudnia podczas przerwy świątecznej). Publikacje są numerowane zgodnie z aktualnym kalendarzowym numerem tygodnia. Raport dostępny jest w 3 językach: angielskim, węgierskim i polskim.

Raport w każdym tygodniu zawiera szczegółową pisemną ocenę rynku oraz arkusz Excel z aktualnymi i retrospektywnymi cenami polimerów. Wykresy są również dostępne za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, które są pomocne w rysowaniu linii trendów rynkowych. Dostęp do Raportu uzyskuje się po kliknięciu w link, który jest przesyłany do Państwa mailem chronionym hasłem na podany przez Państwa adres mailowy. Lub bezpośrednio przez https://www.myceppi.com/pl/moje_konto po zalogowaniu.

Raport jest również dostępny za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy. Aplikację myCEPPI można pobrać z Appstore i Google Play.

Pobranie (AppStore):

Pobranie (Google Play):

Prawa autorskie.

®myCeppi Kft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tygodniowy Raport Cenowy Towarów nie może być, ani częściowo ani w całości, reprodukowany, przekazywany w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek sensie, elektronicznie lub mechanicznie, w tym prezentacje publiczne lub kursy, wszelkie komunikacje internetowe, wszelkie formy powielania, nagrywania lub wszelkie przekazywanie informacji bez pisemnej zgody myCEPPI Kft.

Udostępnione tutaj dane pochodzą ze źródeł uznanych za wiarygodne. Nie można jednak wykluczyć błędów ludzkich lub elektronicznych, w związku z czym nie gwarantuje się kompletności i dokładności opinii i analiz w tekście. Z tego powodu myCeppi Kft. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia i straty, które mogą wynikać z tej komunikacji, ani za jakiekolwiek straty finansowe lub dodatkowe koszty, które mogą powstać na podstawie wszelkich użytych tutaj informacji.

Subskrypcja.

Subskrypcja Raportu jest dostępna na 12, 6 i 3 miesiące i może być również podzielona na poszczególne typy polimerów. Zapytaj naszych kolegów o szczegółową ofertę cenową.

Ważność metodologii:

01/01/2021-31/12/2021