POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. WSTĘP

MyCeppi Kft. dalej jako administrator danych wyraża zgodę na przestrzeganie treści niniejszego oświadczenia prawnego. Zobowiązuje się do tego, aby wszelkie zarządzanie danymi związane ze swoją działalnością spełniły wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Polityka prywatności danych dotycząca zarządzania danymi przez administratora danych jest stale dostępna na stronie www.myceppi.com/adatvedelem. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji w dowolnym momencie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia, napisz do nas, a nasz kolega będzie udzielać odpowiedzi.

2. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, CEL PRZETWARZANIA DANYCH, JEGO TYTUŁ I CZAS TRWANIA

Zarządzania danymi w ramach działalności administratora danych opierają się na dobrowolnym udostępnianiu i danych publicznych. Choć w pewnych przypadkach zarządzanie, przechowywanie i przekazywanie danego zestawu danych jest obowiązkowe z mocy prawa.

Prosimy dostawców danych przekazujących dane dla administratorów danych, że jeżeli udostępniają nie swoje dane osobowe, dostawca danych jest zobowiązany do uzyskania zgody od podmiotu, którego one dotyczą.

Zasady Przetwarzania Danych Administratora Danych są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z następującymi:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO).
Ustawa CXII z 2011 r. o prawie do samostanowienia informacyjnego i wolności informacji (ustawa info)
Ustawa V. z 2013 r. - Kodeks cywilny
Ustawa C z 2000 r. o rachunkowości (ustawa o rachunkowości)
Ustawa CVIII. z 2001 r. o usługach handlu elektronicznego oraz niektórych kwestiach
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ust. Eker.)
Ustawa C z 2003 r. o komunikacji elektronicznej
XLVIII. z 2008 r. Ustawa o niektórych ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie reklamy (Grt.)

2.1 INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Celem zarządzania danymi jest sprzedaż produktu i usługi dokonywana w ramach działalności gospodarczej administratora danych, wystawianie o niej faktury, rejestracja partnerów, dokumentowanie sprzedaży i płatności, wypełnianie obowiązku księgowego, utrzymywanie kontaktu z partnerami.

Podstawa prawna przetwarzania danych: zarządzanie danymi jest niezbędne do wykonania umowy; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art.169 ust (2) ustawy o rachunkowości.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy.

Okres przetwarzania danych: zgodnie z art. 169 ust. (2) ustawy o rachunkowości - osiem lat. W przypadku płatności kartą, dane dotyczące karty bankowej oraz transakcji płatności kartą są przetwarzane przez K & H Bank.

Przekazywanie danych: w przypadku płatności kartą kredytową, identyfikator płatnika, kwota, data i godzina transakcji do K & H Bank.

Podstawa prawna przekazywania danych: przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, RODO art. 6 ust. 1 lit. b).

2.2 APP MOBILNY MYCEPPI

Celem zarządzania danymi jest identyfikacja subskrybentów korzystających z aplikacji, przekazywanie ofert administratorom danych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest dobrowolne udostępnienie przez zainteresowaną osobę; Grt. art. 6 ust. 5, oraz zarządzanie danymi jest konieczne do wykonania umowy; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ustawa o rachunkowości, art. 169 akapit (2).

Przetwarzane dane osobowe: pan/pani, imię i nazwisko, tytuł, stanowisko, adres e-mailowy, numer telefonu.

Czas przetwarzania danych: do dnia wycofania zgody zainteresowanego dostawcy, do czasu rozwiązania umowy, poza tym zgodnie z ustawą o rachunkowości, art. 169 ust. (2), osiem lat, jeśli subskrypcja została zakupiona.

Potencjalną konsekwencją nieudostępnienia danych jest to, że interesariusz nie ma informacji o ofertach administratorów danych, oraz tylko w ograniczony sposób może korzystać z usługi.

Marketing bezpośredni - cofnięcie zgody na przesyłanie wiadomości oraz usunięcie lub zmianę danych osobowych można zażądać pod następującymi adresami:
drogą elektroniczną na adres info@myceppi.com
oraz drogą pocztową na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej MyCeppi Kft. Należy podać dane umożliwiające pełną identyfikację osoby żądającej zmiany.

2.3 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES (CZASTECZKA) W SERWISIE MYCEPPI.COM

Administrator danych umieszcza plik cookie tylko w trakcie trwania pracy, który nie zawiera danych osobowych i nie wykorzystuje do śledzenia użytkownika.

2.3.1 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE USŁUGODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH MYCEPPI.COM

Niektórzy partnerzy usługowi umieszczają na komputerze użytkownika mały pakiet danych, tzw. cookie, w celu identyfikacji i śledzenia użytkownika, a następnie odczytują go podczas kolejnych wizyt w Internecie. Jeżeli przeglądarka zwraca wcześniej zachowany plik cookie, operator plików cookie ma możliwość powiązania bieżącej wizyty użytkownika z poprzednimi wizytami w przypadku tych stron webowskich, gdzie wykorzystywany jest plik cookie operatora zewnętrznego.

Odwiedzając myceppi.com, Google Analytics zarządza plikami cookie w celu uruchomienia systemu analizy internetowej. Odwiedź www.google.com/analytics, aby uzyskać więcej informacji na temat https://www.google.com/intl/hu/policies.

Użytkownik może usunąć plik cookie ze swojego komputera lub może wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

3. DANE SZCZEGÓŁOWE I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Nazwa: MyCeppi Kft.
Oficjalna siedziba: 1085 Budapeszt, József körút 69.
Miejsce prowadzenia działalności: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 19.
Numer KRS 01-09-273768
Nazwa sądu rejestrowego: Sąd Rejestrowy przy Stołecznym Sądzie Ogólnym
Numer VAT: 24067067-2-42
Numer telefonu: 36-46 783-811
E-mail: info@myceppi.com